یکی از مهمترین قسمت دستگاه تراش بد دستگاه ( بستر ریل) ماشین تراش میباشد.

مفهوم دو ریل آب کاری شده و یا چهار ریل آب: دو ریل آب یعنی سخت کاری ریل هایی که فقط ساپورت (قسمت قلم بند) بر آن سوار میباشد را میگویند و قسمتی که ساپورت روی ریل تحرک دارد باعث کمتر ساییده شدن آن میشود.

چهار ریل آب کاری یعنی هر چهار ریل که هم ساپورت بر آن سوار است و هم مرغک (ریلی که مرغک بر روی آن حرکت دارد) نیز سخت کاری شده است.

مهم: ساییدگی باعث افت ریل دستگاه میشود که افت ریل در دستگاه هایی که بدون ریل آب هستند بیشتر از ریل آب کاری شده میشود البته اگر دستگاه زیاد کار کرده باشد در آب کاری شده هم افت ریل ایجاد میکند این عمل باعث سر و طح زدن دسگاه بر روی قطعه میشود.

که البته نگران افت ریل نباشید که الان ریل ها باسازی میشود و امکان آب دار کردن ریل (سخت کاری) شدن ریل دستگاه تراش ماشین سازی تبریز وجود دارد.

در صورت نیاز با شماره زیر تماس بگیرید:

09143242092